Da Nang

2 - 1

Apr 8, 201205:00 Live
*Time shown in your time zone
Stadium: Sân vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium) (Đà Nẵng (Da Nang))

Hai PhongDa Nang vs Hai Phong Videos

Da Nang vs Hai Phong Fan Discussion

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google Plus

Newsletter Signup »

Email: Why signup?